För väljare till vänster finns det endast ett EU-kritiskt alternativ.

För väljare till vänster finns det endast ett EU-kritiskt alternativ. Det alternativet är Piratpartiet.

Vänsterpartiet vill gå ut ur EU. De är EU-motståndare. Som EU-kritiker gillar vi pirater i grunden EU-projektet, men vi är mycket kritiska till hur det idag fungerar i praktiken.

Den europeiska makten centraliseras allt mer. De icke-valda byråkraterna får inflytande på bekostnad av de demokratiska organen, det ljusskygga ministerrådet fattar beslut bakom stängda dörrar, och den maktfullkomliga kommissionen har monopol på förslagsrätten. Det blir allt längre avstånd mellan medborgarna och EU:s institutioner och beslutsprocessen har förvandlats till en snårskog. EU:s ledare går i otakt med folket.

Dessutom breder korporativismen ut sig: privata intressen har genom sin lobbyverksamhet större tillgång till folkets representanter än medborgarna som skall representeras! I grund och botten saknar systemet demokratisk legitimitet och folklig förankring. EU lider av demokratiska underskott som måste åtgärdas innan samarbetet kan utvecklas, men motståndet från EU:s inre, dess nomenklatura, dess byråkrati och dess särintressen är massivt.

Det är synd, för vi pirater tror att EU har enorm potential: Som fredsprojekt, som ett sätt att bejaka kulturellt utbyte inom Europa, som ett verktyg för att samordna forskningssatsningar och miljövård internationellt, och inte minst som ett sätt att skapa fri rörlighet mellan Europas länder. Med funktionellt regionalstöd skapas också förutsättningarna för att utjämna ekonomiska skillnader i Europa. Ett utträde skulle dock utestänga Sverige från dessa möjligheter.

För att komma till rätta med de problemen som finns så vill vi pirater vill riva upp EU:s fördrag och skriva ett nytt som sätter den fria rörligheten och medborgarnas rättigheter i centrum. Det får vara slut på att flytta mer och mer makt över till Bryssel. Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt och måste omfattas av hårdare transparenskrav även om besluten fattas på EU-nivå.

När det nya fördraget är skrivet så vill vi att alla EU:s 500 miljoner invånare ska få folkomrösta om fördraget. Om det blir ett ja i omröstningen så ska alla medlemsländerna nationellt ta ställning till det nya EU-fördraget. Hur varje land väljer att besluta om det nya EU-fördraget, genom parlamentet eller med folkomröstning, är upp till respektive land.

Genom detta förfarande – att både invånarna och parlamentet godkänner fördraget – gör vi att det enda sättet att få ett nytt fördrag godkänt är att göra fördraget så enkelt som möjligt. Lissabonfördraget, EU:s senaste fördrag, är ett skräckexempel på motsatsen. Fördraget är så ogenomträngligt att du måste vara akademiker för att förstå vad det faktiskt säger. Vad värre är – hela EU bygger på oläsliga fördragstexter som denna.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycker att EU är bra som det är och vill gärna fördjupa samarbetet. Vänsterpartiet är EU-motståndare och vill kasta ut barnet med badvattnet. Piratpartiet är därför det enda EU-kritiska alternativet för vänsterväljare som sätter ett värde på europeisk gemenskap och solidaritet.

Vårt kärnbudskap är: reformera EU:s grundfördrag, fokusera på fri rörlighet och gemenskap och sluta detaljstyra medlemsländerna!

Annonser

2 thoughts on “För väljare till vänster finns det endast ett EU-kritiskt alternativ.

  1. […] Ett parti som tar det här med mänskliga rättigheter, demokratins fundamenta och rättstatens principer på allra högsta […]

  2. […] För väljare till vänster finns det också bara ett EU-kritiskt alternativ. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s