Om övergångsställen

Skriver idag ett inlägg på Breddningsbloggen om trafikpolitik.

Lyfter konkret frågan om övergångsställen. Allt fler övergångsställen plockas just nu bort i Sveriges kommuner och ersätts med ingenting. Anledningen är att det sker många olyckor mellan fotgängar och bilister på just övergångsställena. Politikerna resonerar som så att det är bättre att ta bort övergångsställena, för då undviker vi olyckor. 🙂

Vi fotgängare blir straffade för att bilisterna inte kan följa lagen om väjningsplikt.

Frågan om övergångsställen är symbolisk, den speglar bilens överordnade roll i stadstrafiken. Bilen är kung i trafikmaktordningen. Artikeln om övergångsställen ska ses som en del av en större kritik mot hur staden byggs efter bilen. Tycker att Piratpartiet ska föra en mer gång- och cykelvänliga trafikpolitik.

Annonser
Taggad , ,

13 thoughts on “Om övergångsställen

 1. steelneck skriver:

  Den här lagen om väjningsplikt vid övergångsställen är inte så värst gammal och jag kommer ihåg kritiken när den infördes. Idag har vi facit, kritikerna fick i stora drag rätt om att lagen vaggar in fotgängare i en falsk säkerhet, framförallt framfördes detta argument gällande barn och deras framtida förmåga till samspel i trafiken. Olyckorna minskade inte sedan lagens införande, tvärtom så blev de fler, olyckskorparna fick i stora drag rätt. Vad många kommuner nu gör är att ta bort markeringen för övergångsställen, dock gäller fortfarande att bilister inte får köra över fotgängare, givetvis. Det börjar idag att finnas data som pekar på att olyckorna kommer att minska med det som många kommuner nu gör.

  Jag tror faktiskt att det här kan tjäna som ett klockrent exempel på hur man inte löser mänskliga problem med teknik och faran av att vagga in folk i en falsk känsla av trygghet.

 2. Gustav skriver:

  Steelneck: Jag ifrågasätter inte att färre skador kommer att ske när man plockar bort övergångsställena.

  Däremot belyser det hur man prioriterar i samhället. Hur man väljer att lösa problemet visar hur man prioriterar i stadstrafiken. Många tar för givet bilens rätt att köra på våra gator, att ta upp plats och utgöra hot mot liv och hälsa.

  Ett riktigt alexanderhugg till lösning vore i stället att införa fler bilfria gator. 🙂

 3. Michael Carlsson skriver:

  Nja. Tror du skyller på fel målgrupp här. Vi skulle inte ha denna diskussion eller fråga uppe om gångarna kunde följa hela zebralagen och inte bara 6 §. Visst bilisterna ska lämna företräde vid övergångsställen, men och ett viktigt men, då måste gångarna vara säkra på att bilisterna har förstått att det finns gångare som vill över.

  Idag kan gångare gå på trottoaren och vid övergångsstället bara gå över utan att titta om det finns någon trafik. Att då skylla på billisten är att vara ute på djup vatten, speciellt då zebralagens fjärde paragraf säger
  ”4 § Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. ”

  Så du får hitta någon annan att skylla på att övergångsställen försvinner.

  ps.
  Kan man anta att du inte kör bil. Eftersom du skyller allt på billisterna.
  ds.

 4. Pontus skriver:

  Jag både går och kör bil i trafikerade områden. Jag är beroende av min bil då det inte finns någon möjlighet för mig att pendla till jobbet utan den och skulle jag flytta närmare jobbet så skulle min fru behöva en bil för att pendla till sitt jobb. Jag promenerar nästan var jag än ska när jag är hemmavid så jag anser mig ha goda erfarenheter av båda sidor.

  De tillfällen jag varit med om olyckstillbud när jag setat bakom ratten är följande:
  1. Gångtrafikanter utan reflexer har korsat gatan där inget övergångsställe funnits
  2. Gångtrafikanter utan reflexer har korsat gatan där övergångsställe finns
  3. Gångtrafikanter har gått ut på övergångsstället utan att se sig för eller indikera att de skulle över gatan.

  De tillfällen jag varit med om olyckstillbud som gångtrafikant:
  1. När jag korsat gatan utan att se mig för
  2. När jag korsat gatan utan reflexer.

  Så att skylla på bilisterna känns väldigt fel, som gångtrafikant har jag bara varit i närheten av olyckor när det varit mitt eget fel. I rimlighetens namn borde vi lagstifta om reflexer och ansvarsbelägga gångtrafikanterna lite mer, det är trots allt de som har tidsmarginalerna på sin sida..

 5. steelneck skriver:

  Kan bara hålla med de andra, du skäller på fel träd. Problemet med bilismen bottnar inte i övergångsställens vara eller icke, grundproblemet handlar om hur vi bygger ett samhälle som kräver bilar. Tro mig, folk i allmänhet kör inte bil för skojs skull, hade vi bara använt bilen för nöje och fritid hade bilåkandet minskat med över 90%!

  Det samhälle jag bor i kan tjäna som ett bra exempel. För 20 år sedan fanns det sådär 20 affärer och ungefär lika många kiosker. Idag har vi fyra affärer och tre kiosker. En liknande utveckling, dock inte fullt lika dramatisk har setts gällande daghem och skolor.

  Fram till för 15 år sedan behövde jag ingen bil, jag hade gångavstånd till tre affärer och två kiosker, idag har jag en halvmil enkel väg till affären och detsamma till närmsta kiosk. Samma gäller givetvis alla mina grannar, vi är sådär 10K personer som fått uppleva denna utveckling bara där jag bor. Detta är ju dessutom inget lokalt fenomen, samma utveckling har skett i _exakt_ hela Sverige från Norrbotten till Skåne, med visst undantag för de centralare delarna av våra storstäder (betänk dock att Stockholm knappt ens räknas som storstad globalt), i mångt och mycket centralstyrt av Coop och ICAs administration.

  En av de stora negativa bakomliggande drivkrafterna till ökad bilism har alltså till stor del att göra med Coop och ICA, deras byggande av stora köpcentra ute i industriområden långt ifrån där människor bor. Men kommunernas stadsplanering är givetvis medskyldigt.

  En annan aspekt har att göra med hur arbetsplatser centraliseras på samma vis som med daglivaruhandeln, hur människor tvingas till resande för att ta sig till jobbet. I fallet med rena industrier så är det naturligt, industrier vill vi inte ha i bostadsområden. När det är en halvmil till dagis åt ena hållet, detsamma till jobbet och affären i olika andra riktingingar, så tvingas normala familjer till sådär 3-4 mils flängande hit och dit varenda dag.

  Att lösa det ovan med kollektivtrafik fungerar inte, det skulle innebära att folk och deras barn inte får dan att räcka till, för att inte tala om hur barnen mår av mer än 10 timmars ”arbetsdagar” på dagis/fritids/skola. Ett samhälle med hemmafruar existerar inte längre, så höga löner att mamma eller pappa kan gå hemma utan att arebta i 25-30 år av barnens uppväxt har vi inte.

  Hade småskaligheten och närheten varit mer som den var förr, så fanns dagis/skola nästan runt hörnet, detsamma med dagligvaruaffärer. Det innebär i mitt exempel ovan en skillnad på 75% i bilåkande även om jobb-pendlande med bil fortfarande var nödvändigt.

  På de allra flesta ställen runt om i Sverige så har det också skett en utarmning av kollektivtrafiken. Det hänger givetvis också ihop med allt ovan, bygger man ett samhälle som tvingar folk att använda bilen, så behöver man inte vara raketforskare för att inse hur detta drabbar kollektivtrafiken. Vad vi måste tillbaks på nästan alla områden är en ökad småskalighet och framförallt närhet, då får vi ned både privatbilismen och en stor del av dagens transportcirkus, närhet och småskalighet har en mycket stark koppling till att bygga ett betydligt mer hållbart samhälle miljö och energimässigt.

  Det är en myt att centralisering och storskalighet är effektivare, då ser man världen med skygglappar, genom ett rör så att säga. För en enskild entitet, t ex. Coop, så är det givetvis effektivare med både få stora produktionsenheter och få stora köpcentra, men inte när man väger in hela samhället.

 6. Björn Persson skriver:

  Och vad är orsaken till att lokala butiker, skolor och daghem försvinner, att köplador byggs utanför städerna och att kollektivtrafiken utarmas? Är det snåla politikers och giriga direktörers fel? Nej, det beror på att alla har bil. Kollektivtrafiken behövs inte eftersom alla åker bil. När barnen skjutsas i bilar spelar det liten roll hur långt bort skolor och daghem ligger. Utan bilar skulle lokala butiker vara lönsamma och köpladorna skulle stå utan kunder.

  Samhället byggs för bilister därför att samhället är befolkat av bilister, och så lär det förbli tills oljan tar slut.

 7. steelneck skriver:

  Tyvärr Björn. Folk är nog liite för glada i den frihet som bilen ger. När oljan börjar sina är jag helt övertygad om att vi har bilar som drivs på andra, och vettigare sätt. Den har frågan kan i många fall beslysa hur lätt en piratpartist från valfri storstad så ytterligt lätt förvänds till precis den sort som de annars bekämpar inom andra områden.

  Tänk efter Björn, det har skett en utveckling. Köpladorna hade inte behövt byggas, bara för tio år sedan så fanns inte ens hälften av de vi har idag och än har inte den utvecklingen avstannat, det blir fortfarande värre. Det är ju att vända den här utvecklingen vi vill. Jag riktar hellre in mig på hur samhället agerar gentemot företagen, du verkar snarare vilja skapa mer förbjud folk och därmed tvingas till än mer byråkrati och övervakning för att tillse efterlevnaden.

  Det är många som mer än gärna skippar bilen, de äger och använder dem idag av nödvändighet. Detta behov skulle fortfarande finnas där om du var politiker och tog ifrån dem bilen. Vad som måste till är en förändring i samhället som gör bilen överflödig för fler. Om sedan vissa välje att ha kvar bilen endast för fritid, so be it, de skulle ändå minska sitt bilåkande med 75%.

 8. Pontus skriver:

  Det många antibilister tyvärr inte verkar förstå är att de allra flesta som är emot idéer som begränsar bilismen inte är för bilismen i sig eller gillar miljöförstöring de är bara livrädda att de ska straffbeskattas så hårt att det inte längre lönar sig att åka till jobbet. Själv lägger jag 5500 kronor i månaden på bensin, bil, bilunderhåll och däck till bilen plus två timmars pendlingstid dag ligen enbart för att kunna ta mig till mitt jobb, hade ett vettig pendlingsalternativ funnits hade det troligen inte kostat mer än 1500-2000 kr / mån plus kanske någon timma till i pendling men idag så kostar mitt enda alternativ till bilen 2000 kr i månaden och jag skulle få lägga 4,5 timmar dagligen i pendlingstid, det fungerar inte med familj kan jag berätta. Det här berättar jag bara för att påvisa hur verkligheten kan se ut för någon som är bilberoende, och jag är inte ensam ute i landet finns fler än mig med samma behov av bilen. När man klagar på bilismen så får man inte glömma den gruppen som inte har tunnelbana, pendel, lokalbuss, tåg eller spårvagn som alternativ, något många fotgängare, cyklister och boende i innerstad eller kranskommuner till större orter gärna gör.

 9. Don Kongo skriver:

  Jag är för att prioritera gångtrafiken bättre, men cyklisterna borde helt bort ur städerna tills de lärt sig åtminstone minimal hänsyn och dito folkvett.

  • Gustav skriver:

   Cykel är ett bra transportmedel i staden. Man rör sig mycket snabbare än till fots, men tar inte mycket plats och är väldigt miljövänlig. 🙂

   • Pontus skriver:

    Samtidigt är cyklisterna helt livsfarliga för de av oss som är fotgängare, de saknar utbildning om vilka lagar de är skyldiga att följa samtidigt som de framför ett fordon med en totalvikt på mellan 70-120kg bland helt oskyddade medborgare. Fler än en cyklist har kört ihjäl någon ändå hör vi inga röster höjas om en obligatorisk utbildning för cyklister…

 10. simone skriver:

  Som sagt, anledningen till att man plockar bort övergångsställen är i första hand för att RÄDDA LIV. Och detta är ett sätt, iaf så visar all statestik på detta.
  Men det finns fler och andra vägar att gå, men detta är en snabb och verkansfull lösning (billig, om man inga pengar har) i väntan på vägombyggnader (dyrt och pengar måste finnas) som tex refuger, avmalnande väg, trafikgupp osv.
  Men skiter man i att rädda liv så kan man sitta och utreda och leta finansiering,,,,,,osv.
  Detta har iaf verkan från dag ett. Och ibland har det effekt att ge ansvar isf att befria från ansvar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s