Kvällens fildelningsdebatt i Agenda

Ikvällens Svt Agenda kommer det att diskuteras fildelning.

Redaktionen berättar om IPRED-lagens fiasko, men även om den framgångsrika Nationalla gruppen mot immaterialrättsbrott (NGI). Ung Pirat har en sammanställning över alla fildelningsfall under året. Vi har även listat alla fällande domar sen år 2005.

Just nu ligger det sex stycken åtal som väntar på huvudförhandling. Det finns 15 fall som utreds men som inte har gått till åtal än.

Dataspelsbranschen ropar på mer lagstiftning, helst vill de ha en egen specialdomstol. En specialdomstol som kan döma mer rätt och fort…

Johan Pehrson kommer försvara regeringens kriminaliseringen av en hel generation ikväll. Han borde svara på varför Kristoffer, som fildelade 44 stycken låtar, ska betala 80 dagsböter plus rättegångskostnader? Kristoffer har gjort något som alla pysslar med och som vi alla tycker är okej.

Annonser
Taggad , , , ,

8 thoughts on “Kvällens fildelningsdebatt i Agenda

 1. nejtillpirater skriver:

  De flesta som kör för fort åker heller inte dit. Nej det är inte så att de flesta tycker att vare sig piratkopiering eller fortkörning är ok men väldigt många bryter medvetet mot lagen ändå när det är liten risk för att åka dit för det. Lagarna behöver självfallet skärpas till så att en större andel fälls för piratkopiering och inte bara ett tiotal av flera miljoner. Skärpning av lagen kommer att ske eftersom pirater kränker andras mänskliga rättigheter.

  Det är trist att internet ska behöva bli mer reglerat men det får vi tyvärr ”tacka” piraterna för pss som att vi får tacka tjuvarna för kameror, larm, speglar och butikskontrollanter.

 2. Fredrika skriver:

  @Pelle/Urban/nejtillpirater december 11, 2011 kl. 9:35 e m

  > ”Nej det är inte så att de flesta tycker att vare sig piratkopiering eller fortkörning är ok men väldigt många bryter medvetet mot lagen ändå när det är liten risk för att åka dit för det.”

  I verkligheten är det faktiskt exakt tvärtom, och det lär man sig väldigt tidigt i en grundkurs i psykologi. Människor utför inte regelbundet handlingar som deras inre moraliska kompass säger dom är felaktiga att utföra. Tvärtom följer mentalt friska människor sin moraliska kompass oavsett vad lagen säger, följaktligen tycker människor mycket riktigt att det är helt ok att köra för fort och att fildela.

  Det här har du fått förklarat för dig många gånger förut men du verkar inte förstå vad det innebär för ditt falsifierade argument, eller så vill du inte låtsas om det.

  > ”Lagarna behöver självfallet skärpas till så att en större andel fälls för piratkopiering och inte bara ett tiotal av flera miljoner.”

  Jasså? Behöver dom det? Varför då? Du kan inte hänvisa till faktumet att människor bryter mot lagen i ditt svar, för då blir det bara ett innehållslöst cirkelresonemang. Du får nog ta och hänvisa till något verifierbart dokumenterat underlag som visar på att samhället åsamkas någon skada av dessa intrång i upphovsrättsmonopolet. Lycka till.

  > ”Skärpning av lagen kommer att ske eftersom pirater kränker andras mänskliga rättigheter.”

  Som du har fått förklarat för dig många gånger förut så är det ingalunda en mänsklig rättighet att privilegieras med ett oinskränkt upphovsrättsmonopol som inskränker alla människors äganderätter.

  Vad det står i §27.2 är att upphovsmannen, inte upphovsrättsinnehavaren, har rätt till skydd utav eventuella immateriella intressen den privilegieras med. För att behov av skydd ska kunna hävdas måste först en faktisk mätbar skada kunna uppvisas, vilket inte skett.

  Alltså kan inget behov av skydd hävdas. Eftersom inget behovsbaserat skydd har nekats upphovsmannen, har följaktligen inga mänskliga rättigheter kränkts utav av fildelarna.

  Däremot borde du ta och läsa in dig på §19 och §30 lite bättre, dom är mer relevanta.

  > ”§19 Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

  Det där är en exakt beskrivning av fildelning.

  Sen §30:

  > ”§30 Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.”

  Dvs inget skydd för ett eventuellt privilegierat upphovsrättsmonopol får inskränka människors mänsklig rättighet att fritt utbyta information sinsemellan med valfri teknik.

  Du ska nog inte hänvisa mer till dom mänskliga rättigheterna i din argumentation, om du inte klarar av att läsa dom i sin helhet, så du lyckas förstå vad dom faktiskt säger.

  > ”Det är trist att internet ska behöva bli mer reglerat men det får vi tyvärr ”tacka” piraterna för..”

  Ingalunda. Politikerna stiftar lagarna och dom har ett 100% eget ansvar för det. Ingen pirat har bett dom stifta lagar emot påstådda problem med fildelning, det ansvaret faller på helt andra parter.

 3. Gustav skriver:

  Fredrika: Vilken utförlig kommentar, tack! 🙂

 4. nejtillpirater skriver:

  @Fredrika/Amelia/Anonym/Professor

  Många skiljer på vad man anser ska vara olagligt och hur man gör själv om man tror sig komma undan med det, det är väl något som bör ingå i en grundläggande psykologikurs.

  Enligt analysföretaget Mediavison så skulle c:a 25% av nedladdningarna ha lett till köp om man inte hade kunnat ladda ner, baserat på intervjuer. Enorm skada för upphovsmännen alltså.

  • Fredrika skriver:

   > ”@Fredrika/Amelia/Anonym/Professor”

   Varför inleder du med ett personangrepp, där du försöker koppla samman min signatur med en verklig identitet, och ytterligare två andra signaturer? Du blev varnad för exakt det beteendet på Christians blogg och fick klargjort för dig att nästa gång så sker så blir du bannad. Siktar du på att bli det här med?

   > ”Många skiljer på vad man anser ska vara olagligt och hur man gör själv om man tror sig komma undan med det, det är väl något som bör ingå i en grundläggande psykologikurs.”

   Vad utav det du skrev nu förändrar faktumet att människor inte regelbundet begår handlingar som strider mot deras inre moraliska kompass? Ditt ursprungliga påstående är fortfarande lika felaktigt.

   > ”Enligt analysföretaget Mediavison så skulle c:a 25% av nedladdningarna ha lett till köp om man inte hade kunnat ladda ner, baserat på intervjuer. Enorm skada för upphovsmännen alltså.”

   Nej? Påstådd utebliven försäljningen pga konkurrens, i en undersökning utförd av ett vinstdrivande företag, är inte likställt med av staten nekat skydd mot bevisad skada? Det är dåligt entreprenörskap.

   För det andra så är det bara staten som kan neka upphovsmännen skydd, och alltså kränka dom mänskliga rättigheterna om dom inte ger det skyddet, så det är alltså inte fildelarna som kränker några mänskliga rättigheter vilket var vad du solklart felaktigt påstod. Staten har inte nekat några upphovsmän skydd när dom bevisat skada i en domstol pga upphovsrättsintrång?

   För det tredje så har du fortfarande bortsett från §19 och §30 i din förvirrade invändning.

  • Gustav skriver:

   Sluta med att försöka outa folk på denna bloggen. Det är inte okej.

 5. nejtillpirater skriver:

  @Frerika

  När ska du sluta med ditt ”outande” enligt Gustavs terminologi. Jag svarar så enbart när du börjar på samma sätt, annars inte. Du vill kanske vinna poäng i piratkretsar där man bortser från hur illa du agerar?

  Du har fel angående Mediavision. Undersökningen baserar sig på en specifik fråga via Intervjuer, jag råkar veta hur frågan ser ut. Bedömningen om uteblivna köp är gjord av de som svarar, alltså av nedladdarna själva. Det handlar heller inte om konkurrens, en illegal maffialiknande verksamhet som inte verkar med samma spelregler som seriösa företag brukar inte betecknas som konkurrens utan som kriminell verksamhet.

  • Fredrika skriver:

   @nejtillpirater: december 14, 2011 kl. 9:46 e m

   > ”När ska du sluta med ditt ”outande” enligt Gustavs terminologi.”

   Du missade att Gustavs svar var riktat till din kommentar?

   Ska jag dessutom tolka detta som att du inte heller förstår innebörden av begreppet outa? Att bunta ihop dina tre öppet erkända signaturer är ingalunda ett outande, än mindre ett personangrepp. Att försöka koppla ihop min signatur med en verklig identitet är däremot tveklöst det. Det har du fått förklarat för dig många gånger förut, och bekräftat i dom texter du hänvisat till på Wikipedia.

   Du kan ta och läsa igenom den här kommentaren så många gånger som behövs, så kanske du förstår till slut.

   http://christianengstrom.wordpress.com/2011/09/18/dundersucce-for-piratenpartei-i-berlin-85/#comment-19361

   > ”Jag svarar så enbart när du börjar på samma sätt, annars inte.”

   Du erkänner nu alltså öppet att du begår personangrepp för att hämnas? Tack. Det klargörandet var mycket välkommet, både för mig och Gustav.

   > ”Du vill kanske vinna poäng i piratkretsar där man bortser från hur illa du agerar?”

   Jag har som sagt förklarat för dig många gånger varför jag skriver din signatur så, det har ingenting med att vinna poäng att göra. Det handlar om att upplysa andra om vem det är som skrivit den redan fallna och bemötta kommentaren, så ingen bemöter den på nytt, i tron att du är en annan postare än Pelle eller Urban.

   > ”Du har fel angående Mediavision.”

   Det enda jag skrev angående Mediavision är att dom är ett vinstdrivande företag. Det påståendet är helt korrekt som det är skrivet.

   > ”Undersökningen baserar sig på en specifik fråga via Intervjuer, jag råkar veta hur frågan ser ut. Bedömningen om uteblivna köp är gjord av de som svarar, alltså av nedladdarna själva.”

   Vilket inte förändrar faktumet att den slutsatsen du drar av Mediavisions material inte är likställt med att staten har nekat upphovsman dess mänsklig rättigheter genom att neka skydd mot bevisad skada? Varken pirater eller staten har nekat någon upphovsman dess mänskliga rättigheter, vilket var vad du solklart felaktigt påstod inledningsvis.

   > ”Det handlar heller inte om konkurrens..”

   När någon annan tillverkar det du försöker sälja, till ett lägre pris, så är det utan tvekan konkurrens enligt ordets tekniska och faktiska bemärkelse. Huruvida den konkurrensen utgör ett civilrättsligt intrång i ett monopol förändrar inte det faktumet det allra minsta.

   > ”..en illegal maffialiknande..”

   Att hänvisa till att något är illegalt i en liknelse, eller som ett argument för eller emot, är ett cirkelresonemang, och därmed helt innehållslöst.

   All maffiaverksamhet sker i förvärvssyfte, dvs helt motsatt till fildelning, alltså faller hela liknelsen även på den punkten. Det har du fått förklarat för dig många gånger förut.

   > ”..verksamhet som inte verkar med samma spelregler som seriösa företag..”

   Alla seriösa företag agerar enligt den fria marknadens spelregler, på vilken fildelningens påverkan är helt naturlig. Dom enda företagen som inte följer den fria marknadens regler är dom som innehar monopol, och deras verksamhet fungerar per definition inte enligt samma spelregler som övriga intressenters, oavsett huruvida någon subjektivt uppfattar någon parts agerande som seriöst.

   > ”..brukar inte betecknas som konkurrens..”

   Kanske inte av någon som förnekar den upphovsrätten vi har i samhället, som inte förstår hur rättssystemet fungerar, som inte behärskar korrekt språkbruk, och som helt saknar förmåga att använda sig av fungerande liknelser.

   > ”..utan som kriminell verksamhet.”

   Med tanke på hur ofta du kallat drift av fullt lagliga sajter för olaglig, och faktumet att du inte förstår vart prejudicerande domar fastställs, än mindre faktumet att interimistiska domar inte bestämmer äganderätt eller avgör vad som är olagligt, och då du förespråkar omvänd bevisbörda, så är du sannerligen inte rätt person att uttala dig om vad som ska tituleras kriminell verksamhet. Slutsatser baserat på din självvalt noggrant demonstrerade totala icke-existerande förståelse för rättssystemet, dom är helt irrelevanta oavsett sammanhang.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s